Deklaracja dostępności Strona Internetowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa ZAZ Gołaszewo jest niezgodna z ustawą oraz jest przestarzała pod względem technologicznym jak i wizualnym (wyłączona dla użytkownika)
 • Aktualnie trwa przebudowa strony mająca ją dostosować do obowiązujących trendów oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wyłączenia

 • Strona w przebudowie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Strzelecki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 42-98-010

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Adres: Gołaszewo 26A
  62-291 Gołaszewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 427 87 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Gołaszewo 26A, 62-291 Gołaszewo, dla osób niepełnosprawnych:

Budynek biurowo produkcyjny

 • do budynku prowadzą trzy wejścia - wejście główne, wejście boczne oraz wejście do stołówki zakładu wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 • oznaczenia dotyczące wejścia głównego znajdują się na elewacji budynku ZAZ (wskazując kierunek dojścia);

 • budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem dwóch pomieszczeń magazynowych do których prowadzą dwa osobne wejścia.

 • na parkingu zewnętrznym i wewnętrznym nie ma oznakowanych miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych jednak rozwiązania komunikacyjne na parkingu wewnętrznym pozwalają na zaparkowanie pojazdu osobie niepełnosprawnej niezależnie od natężenia zaparkowanych pojazdów

 • w budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych – męska i damska;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

 • wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.